تصیلح مكیف ا - Kuwait

  Rawda   |  20-Feb   |  Ad Id: 330296 (AD EXPIRED)
Details
Posted By : اعجاز Mobile No. : EXPIRED
Location : Rawda Ad Type : Job Available
تصیلح مكیف مركزی  غسیل ونقل  وحدات ثلاجات, طباخات فرن ,اوتوماتیك غسالات ,كامیرا cctv,ip مخزن بارد ,مضغته میاه ,سخان, الشبكات سیتلاهت مركزی الاعمال الكهرباهی  تعدیدالادوات المنزل
‹ Previous Next ›